LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mang đến sự hoàn mỹ
(+84) 236 3644888

Hyatt Regency Danang - 27 Luxury Villas

Thông tin chính của công trình:
  • Công trình: Hyatt Regency Beach Resort 
  • Diện tích đất: 20 Ha, 
  • Loại công trình: công trình công cộng
  • Quy mô: 27 Villa
  • Hạng mục thi công: Xây lắp, hoàn thiện, cơ điện
  • Tư cách tham gia: Tổng thầu