LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mang đến sự hoàn mỹ
(+84) 236 3644888

Khách sạn BlueSun

Thông tin chính của công trình:
  • Công trình: Khách sạn Blue Sun
  • Diện tích đất: 600m2, tổng diện tích sàn: 7000m2
  • Loại công trình: công trình công cộng
  • Quy mô: 17 tầng và 1 tầng hầm
  • Hạng mục thi công: Móng, tầng hầm và phần thân
  • Tư cách tham gia: Nhà thầu chính
DỰ ÁN KHÁC