LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mang đến sự hoàn mỹ
(+84) 236 3644888

Khách sạn Lavista Đà Nẵng

Diện tích khu đất xây dựng: 1010 m2.

Tổng diện tích xây dựng: 17.600 m2;

Bao gồm:

Tổng diện tích sàn xây dựng: 16.680 m2.

Tổng diện tích tầng hầm: 920 m2.

Quy mô:  27 tầng nổi và 01 tầng hầm

Hạng mục: Thi công xây dựng phần kết cấu phần móng, tầng hầm, phần thân khung bê tông cốt thép, xây, trát, láng nền và chống thấm

Tư cách tham gia: Nhà thầu chính

DỰ ÁN KHÁC