LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mang đến sự hoàn mỹ
(+84) 236 3644888

Khách sạn Mitisa

Thông tin chính của công trình:
  • Công trình: Khách sạn Mitisa
  • Diện tích đất: 200m2, Tổng diện tích sàn: 3000m2
  • Loại công trình: Cao tầng
  • Quy mô: 1 tầng hầm + 14 tầng nổi
  • Gói thầu: Thiết kế và thi công
  • Tư cách tham gia: Nhà thầu chính
DỰ ÁN KHÁC