LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mang đến sự hoàn mỹ
(+84) 236 3644888

Nhà hậu cần Laguna

Thông tin chính của công trình:
  • Công trình:Nhà Hậu cần Laguna
  • Diện tích: 10.000 m2  
  • Loại công trình: công trình công nghiệp
  • Quy mô: 1 tầng - kết cấu thép
  • Hạng mục thi công: Xây dựng
  • Tư cách tham gia: Nhà thầu chính
  •