LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mang đến sự hoàn mỹ
(+84) 236 3644888

Olalani Resort & Condominium


Thông tin chính của công trình:
  • Công trình: Olalani Resort
  • Diện tích đất: 20 Ha, 
  • Loại công trình: công trình công cộng
  • Quy mô: 8 tầng và 1 tầng hầm
  • Hạng mục thi công: Móng, tầng hầm và phần thân Condos 2 & Hotel B, Hotel C
  • Tư cách tham gia: Nhà thầu chính
DỰ ÁN KHÁC