LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mang đến sự hoàn mỹ
(+84) 236 3644888

Regis Bay Hotel

Diện tích đất: 1500 m2

Tổng diện tích sàn: 25 000 m2

Quy mô: 01 tầng hầm và 33 tầng nổi

Hạng mục: Thi công kết cấu móng, hầm, phần thân và hoàn thiện cơ bản

Tư cách tham gia: Nhà thầu chính

DỰ ÁN KHÁC