LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mang đến sự hoàn mỹ
(+84) 236 3644888

Sale Gallery (Novaland Group)

Thông tin chính của công trình:
  • Công trình: Sale Gallery (Novaland Group)
  • Diện tích đất: 1500m2, Tổng diện tích sàn: 1500m2
  • Loại công trình: Khu trưng bày và Văn phòng
  • Quy mô: 2 tầng nổi
  • Gói thầu: Thiết kế và thi công
  • Tư cách tham gia: Nhà thầu chính