LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mang đến sự hoàn mỹ
(+84) 236 3644888

Vingroup Danang Villa - Future Property Invest

Thông tin chính của công trình:
  • Công trình: Vingroup Đà Nẵng Villa
  • Diện tích đất: 5000m2
  • Loại công trình: Villa
  • Quy mô: 2 tầng nổi
  • Gói thầu: Thi công 12 căn Villa
  • Tư cách tham gia: Nhà thầu chính
DỰ ÁN KHÁC