LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mang đến sự hoàn mỹ
(+84) 236 3644888

VISION TOWER

Thông tin chính của công trình:
  • Công trình: VISION TOWER
  • Diện tích đất: 500m2, Tổng diện tích sàn: 7000m2
  • Loại công trình: Cao tầng
  • Quy mô: 1 tầng hầm + 15 tầng
  • Gói thầu: kết cấu - hoàn thiện - cơ điện
  • Tư cách tham gia: Nhà thầu chính