LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mang đến sự hoàn mỹ
(+84) 236 3644888

ATLĐ - Chất lượng - Môi Trường


Chính sách “An toàn
lao động"
Tại Lighthouse, vấn đề an toàn lao động, phòng chống tai nạn là trách nhiệm của tất cả mọi người. Chúng tôi luôn thiết lập và duy trì một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn không chỉ cho nhân viên của mình mà còn cho các khách hàng và đối tác của chúng tôi. Chính sách an toàn sẽ được duy trì và phát huy hiệu quả khi tất cả nhân viên trong công ty, từ ban lãnh đạo đến công nhân trên các công trường có sự tương tác và hỗ trợ lẫn nhau thực hiện. Các chính sách và nội qui về an toàn lao động luôn được đào tạo định kỳ cho nhân viên để đảm bảo rằng họ có kiến ​​thức và biết trách nhiệm của họ về chính sách an toàn khi thực hiện công việc.

Cam kết chất lượng
Chất lượng công trình là mục tiêu và là nền tảng đối với sự phát triển ổn định và bền vững của chúng tôi
Chúng tôi luôn luôn thực hiện công việc tuân thủ theo các tiêu chuẩn về chất lượng của hệ thống ISO 9001:2008 và các tiểu chuẩn quản lý chất lượng trong thi công công trình.

Bảo vệ môi trường
Bảo vệ khí hậu và môi trường là một yếu tố quan trọng đối với công ty chúng tôi. Trên công trường, chúng tôi luôn  tập trung vào các vấn đề bảo vệ môi trường như giảm thiểu chất thải xây dựng. Chúng tôi thực hiện các bước để thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu các tác động làm ô nhiễm môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn xanh.