Mang đến sự hoàn mỹ - Partnering towards excellence
jp
 • vn
 • en
 • kr
 • Nhà khách thành phố Đà Nẵng

   

  Vị trí: Đường Lý Tự Trọng, Quận Hải – Đà nẵng

  Diện tích đất: 2500 m2 – Tổng diện tích xây dựng: 2500 m2

  Loại công trình: Công trình công cộng

  Qui Mô: 1 tầng hầm  – 17 tầng nổi

  Gói thầu: Gói thầu 2 - Xây lắp phần thân, hoàn thiện, MEPF

  Hợp đồng: Nhà thầu chính

   

  その他のプロジェクト