Mang đến sự hoàn mỹ - Partnering towards excellence
jp
 • vn
 • en
 • kr
 • The Mongomerie Link Vietnam - Clubhouse

   

  Vị trí: Điện Bàn - Điện Ngọc - Quảng Nam

  Diện tích đất: 7200 m2

  Diện tích xây dựng: 4200 m2 (diện tích sàn 74500 m2)

  Loại công trình: Nhà công cộng dịch vụ

  Hạng mục: Phần xây thô , Hoàn thiện, ME

  Tư cách tham gia: Tổng thầu

   

  その他のプロジェクト