Mang đến sự hoàn mỹ - Partnering towards excellence
vn
 • en
 • jp
 • kr
 • The Mongomerie Link - 54 Villas

   

  Vị trí: Điện Bàn - Điện Ngọc - Quảng Nam

  Diện tích đất: 350 m2/villas

  Diện tích xây dựng: 250 m2/villas (diện tích sàn 648 m2/villas)

  Loại công trình: Biệt thư cao cấp

  Hạng mục: Phần xây thô và xây dựng

  Tư cách tham gia: Tổng thầu

   

  Dự án khác