Mang đến sự hoàn mỹ - Partnering towards excellence
vn
 • en
 • jp
 • kr
 • Cho lĩnh vực Xây dựng

  Để đáp ứng yêu cầu nhân lực cho các dự án, Lighthouse tìm kiếm ứng viên cùng đồng hành và phát triển, cho vị trí sau:

  Số lượng: 02 người
  Công việc chính: Thực hiện các công việc liên quan đến khai triển thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp, nhà xưởng, tham gia lập hồ sơ phương án để đấu thầu; triển khai hồ sơ phương án kiến trúc của công trình;....

  Số lượng: 02 người
  Công việc thực hiện: lắp đặt hệ thống điện, nước tạm trên công trình xây dựng; bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, thiết bị cầm tay trên công trường; kiểm tra công tác an toàn điện và hệ thống điện trên công trường và các thiết bị điện trước khi đưa vào công trường;

  Số lượng: 02 người
  Công việc chính: kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các yêu cầu của hệ thống an toàn lao động trong quá trình thi công trên công trường; lập kế hoạch, phân tích, đánh giá và đưa ra các biện pháp khắc phục sự cố liên quan đến an toàn lao động;

  Số lượng: 06 người
  Công việc chính: Giám sát thi công trên các công trình xây dựng; đọc bản vẽ và tính khối lượng; triển khai biện pháp thi công; chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.