Mang đến sự hoàn mỹ - Partnering towards excellence
vn
 • en
 • Cho lĩnh vực Xây dựng

  Mã số: TBI - 04 người
  Mô tả công việc: Bảo dưỡng lắp đặt và sửa chữa thiết bị phục vụ thi công trên công trư

  Mã số: ANI - 05 người
  Mô tả công việc: Kiểm soát nhân viên, công nhân khách hàng và các phương tiện ra vào công trường; Tuần tra, kiểm tra khu vực được phân công trực;

  Mã số: KS02 - 02 người
  Mô tả công việc: Giám sát quá trình thi công của các nhà thầu phụ, tổ đội thi công M&E; Tính toán khối lượng lập báo giá....; Lập tiến độ và triển khai các bản vẽ thi công; Nghiệm thu hạng mục M&E, lập hồ sơ thanh toán khối lượng...

  Mã số: KS01 - 06 người
  Mô tả công việc: Giám sát công trình thi công; kiểm soát về chất lượng và an toàn tại khu vực giám sát; Lập bản vẽ thi công, lập hồ sơ thanh toán khối lượng...

  Tổ chức và quản lý công việc trên công trường; Lập tiến độ và kế hoạch công việc, kế hoạch vật tư, nhân lực cho toàn bộ công trình; kiểm soát khối lượng thi công, khối lượng thanh toán với tổ thợ và CĐT