Mang đến sự hoàn mỹ - Partnering towards excellence
en
 • vn
 • jp
 • kr
 • For Construction field

  Để đáp ứng yêu cầu nhân lực cho các dự án, Lighthouse tìm kiếm ứng viên cùng đồng hành và phát triển, cho vị trí sau:

  Số lượng: 02 người
  Công việc chính: Thực hiện các công việc liên quan đến khai triển thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp, nhà xưởng, tham gia lập hồ sơ phương án để đấu thầu; triển khai hồ sơ phương án kiến trúc của công trình;....

  Số lượng: 02 người
  Công việc thực hiện: lắp đặt hệ thống điện, nước tạm trên công trình xây dựng; bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, thiết bị cầm tay trên công trường; kiểm tra công tác an toàn điện và hệ thống điện trên công trường và các thiết bị điện trước khi đưa vào công trường;

  Số lượng: 02 người
  Công việc chính: kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các yêu cầu của hệ thống an toàn lao động trong quá trình thi công trên công trường; lập kế hoạch, phân tích, đánh giá và đưa ra các biện pháp khắc phục sự cố liên quan đến an toàn lao động;

  Số lượng: 06 người
  Công việc chính: Giám sát thi công trên các công trình xây dựng; đọc bản vẽ và tính khối lượng; triển khai biện pháp thi công; chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.