Mang đến sự hoàn mỹ - Partnering towards excellence
jp
 • vn
 • en
 • kr
 • The Mongomerie Link - Gofl Course

  Vị trí: Điện Bàn - Điện Ngọc - Quảng Nam

  Diện tích đất: 73 hecta

  Diện tích xây dựng: 73 hecta

  Loại công trình: Khu du lịch sân gofl

  Hạng mục thi công: Công tác đất, hàng rào, nhà bơm, bể chứa nowsc, cơ sở hạ tầng

  Tư cách tham gia: Nhà thầu

  その他のプロジェクト